W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

OKOLICE DAWNEGO DWORCA ŚWIEBODZKIEGO POD KONTROLĄ STRAŻNIKÓW

W niedzielę 25 maja 2019 r. strażnicy miejscy prowadzili działania prewencyjne w pobliżu dawnego Dworca Świebodzkiego (na terenie którego prowadzone jest targowisko). Pilnujemy m.in. aby kierowcy parkowali prawidłowo oraz nie dopuszczamy do prowadzenia działalności handlowej poza targowiskiem i miejscami wyznaczonymi przez gminę. Na osoby popełniające wykroczenia strażnicy nałożyli 19 mandatów na sumę 1850 zł.

wf