W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje! Kontrole 6 listopada 2019 r. (czytaj dalej)

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, podjęto decyzję o rozpoczęciu wspólnych działań kontrolnych wraz ze Strażą Miejską Wrocławia. Działania  będą polegały na ujawnianiu kierujących nie stosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości (przy użyciu fotoradaru i wideorejestratora).

 

Wspólne działania będą prowadzone  w miejscach występowania zagrożeń, które będą wytypowane na cotygodniowych spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – oczywiście w oparciu o miejsca wskazane przez Wrocławian.

Działania te mają na celu nie tylko ujawnienie sprawców wykroczeń ale również wyrobienie przeświadczenia u kierowców, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna, a kara za takie wykroczenie nieuchronna – ma to w konsekwencji zminimalizować liczbę zdarzeń drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

UWAGA KIEROWCY:

Działania zaplanowano na dzień 06 listopada 2019 r.  (środa): ulica Dembowskiego  i  ulica Kiełczowska

 

Rok Liczba zdarzeń Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji
2016 8597 434 13 507 8163
2017 8870 407 18 479 8463
2018 8847 466 16 530 8381

Tabela 1. Liczba zdarzeń drogowych na terenie Wrocławia w okresie od 01.01-30.09 w latach 2016-2018

Tekst opracowano na podstawie materiałów KMP we Wrocławiu (WF)