W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

UWAGA KIEROWCY! Bezpieczeństwo jest najważniejsze – nie było pobłażania – będzie kontynuacja!

W ostatni weekend strażnicy miejscy przeprowadzili, działania związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji. Szczególnym nadzorem objęto zwłaszcza te miejsca, gdzie kierowcy w sposób oczywisty, nie przestrzegają obowiązujących przepisów a dodatkowo stwarzają utrudnienia lub nawet zagrożenia w ruchu drogowym – parkowanie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, całkowite blokowanie chodników. Byliśmy m.in. przy byłej zajezdni Dąbie, Stadionie Olimpijskim, ulicy Zwycięskiej, przy targowisku na ulicy Robotniczej.

Strażnicy założyli 62 blokady, wydali 83 dyspozycje odholowania pojazdów, nałożyli 100 mandatów, w 7 przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu, wystawiono 114 zawiadomień o popełnionym wykroczeniu.

wf