W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 15 do 30 kwietnia  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Lp. Dzień Miejsce
1 15.04.2019 ul. Mińska przy przychodni Remedis – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
2 16.04.2019 ul. Legnicka przy skrzyżowaniu z ul. Przedmiejską parkowanie pojazdów na ciągu pieszo rowerowym
3 17.04.2019 ul. Piławska parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
4 18.04.2019 ul. Krasińskiego przy Poczcie – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
5 19.04.2019 ul. Św. Antoniego – strefa zamieszkania

ul. Włodkowica – b-36

Park

Kulturowy

6 23.04.2019 ul. Legnicka przy skrzyżowaniu z ul. Przedmiejską parkowanie pojazdów na ciągu pieszo rowerowym
7 24.04.2019 ul. Zielińskiego – parkowanie na przejściach dla pieszych
8 25.04.2019 ul. Księcia Witolda a Jagiełły,- skrzyżowanie, chodniki i przejścia dla pieszych
9 26.04.2019 ul. Krasińskiego przy Poczcie – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
10 27.04.2019 ul. Mińska przy przychodni Remedis – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
11 28.04.2019 ul. Komandorska od Kamiennej do Skwerowej – parkowanie na chodnikach brak 1,5 metra przejścia dla pieszych oraz za znakiem b-36
12 29.04.2019 ul. Altanowa parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
13 30.04.2019 ul. Rymarska przy szkole – parkowanie na chodnikach brak 1,5 metra przejścia dla pieszych oraz w miejscu obowiązywania znaku b-36

wf