W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

RAZEM Z SENIORAMI – klub seniora odwiedza salę sesyjną

10 kwietnia 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia dla seniorów, tym razem dla grupy – członków Klubu Seniora przy Centrum Kultury Bakara SM Metalowiec – bardzo miłych pań. Starszy inspektor Paweł Grąbczewski przedstawił historię Rady Miejskiej Wrocławia oraz zwiedzono budynek magistratu, w tym salę sesyjną.

 

wf