W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA WZMACNIA SWOJE SZEREGI (zdjęcia)

Pierwsza 17 osobowa grupa przyszłych strażników miejskich, właśnie rozpoczęła szkolenie podstawowe. Zostali starannie wybrani spośród kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o trwającym naborze. Teraz nadszedł czas zaznajamiana się z problematyką związaną z przyszłą pracą: organizacja i zadania straży gminnych (miejskich), elementy prawa karnego i prawa wykroczeń, postępowanie w sprawach karnych, elementy kryminalistyki, wybrane zagadnienie z prewencji, użycie środków przymusu bezpośredniego, podstawowe elementy psychologii, podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów, wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego,  wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji i nie są to wszystkie tematy. Następnie odbędą oni praktyki zawodowe, a na sam koniec „mała atrakcja” czyli egzamin przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wśród kursantów widoczne jest ogromne zaangażowanie i motywacja – rokuje to dobrze na przyszłość –  powodzenia dla wszystkich!

Wszystkich zainteresowanych pracą w Straży Miejskiej Wrocławia zapraszamy do nas – udzielimy wszystkich niezbędnych informacji – są jeszcze wolne miejsca!

 

wf