W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – brak umów na nieczystości ciekłe

W dniu 08 kwietnia 2019 r. funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole nieruchomości przy ul. Zajączkowskiej pod kątem posiadania przez mieszkańców rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. W wyniku kontroli ukarano dwie osoby mandatami za brak rachunków na wywóz nieczystości ciekłych.

wf