W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – deklaruje zajęcia dla dzieci w czasie strajku nauczycieli

Już od jutra 09 kwietnia 2019 r.  od 06.00 do 16.00, dzieci w wieku od 3 do 14 lat (pod opieką pełnoletniego opiekuna), mogą skorzystać z zajęć przygotowanych przez strażników miejskich.

Przygotowano wiele atrakcji:

  • Z wizytą u strażników z referatu patroli konnych – Partynice
  • Zostanę „mini ratownikiem” – nauka pierwszej pomocy
  • Warsztaty ekologiczne
  • Zajęcia sportowe
  • Gry i konkursy
  • Opowieści pana strażnika – „Szlakiem wrocławskich krasnali”

Prosimy o wcześniejsze (jeden dzień przed) potwierdzenie uczestniczenia w zajęciach:

Agnieszka Bąk – Kierownik zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych
tel. 506 406 876