W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKADEMIA BEZPIECZNEGO ROWERZYSTY – zajęcia edukacyjne prowadzone przez Straż Miejską

30 marca w Pasażu Grunwaldzkim odbyło się oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego Rowerowy Zawrót Głowy. Insp. Robert Paluch z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego stworzył program edukacyjny dla osób jeżdżących na rowerach i czynnie włączył się w akcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. Poruszane były tematy przepisów drogowych, zasad bezpiecznej jazdy, niezbędnego wyposażenia rowerów, oświetlenia i konieczności posiadania odblasków. Co godzinę odbywał się pokaz starych jednośladów.

Wszyscy biorący czynny udział w zajęciach zostali nagrodzeni przez naszego funkcjonariusza drobnymi upominkami.
Nie było to jedyna akcja w ramach Akademii Bezpiecznego Rowerzysty. Insp. Robert Paluch przeprowadził również szkolenie na prośbę załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W czasie 4 spotkań z pracownikami MPWiK, udział wzięło ok. 100 osób.

BD – Oddział ZP