W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych

04 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Buforową w celu przeprowadzenia kontroli posesji pod kątem przepisów dotyczących  ochrony środowiska. Na miejscu w trakcie kontroli zauważono, że nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy. W wyniku czynności wyjaśniających ustalono, że właściciel nieruchomości nie jest w stanie udokumentować, co  jest wymogiem, sposobu wywozów nieczystości ciekłych. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  250 zł. z art. 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.

wf