W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WRAKI 107/2019 (zdjęcia)

25 marca 2019 r. strażnicy usunęli kolejnego „zawalidrogę” – tym razem był to „piękny” Ranault z ulicy Zwycięskiej. Niestety, jeszcze dość sporo takich  „atrakcji” pozostało.