W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WSZECHNICA WIEDZY O WROCŁAWIU – referat wygłosił nasz strażnik – przewodnik miejski

02 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Wszechnicy Wiedzy o Wrocławiu, wspólnej inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia Wrocławia i Dolnośląskiej Biblioteki publicznej im. Tadeusza Mikulskiego referat dla uczestników wygłosił starszy inspektor Paweł Grąbczewski (przewodnik miejski). Zaproszeni goście zapoznali się z historią wrocławskiej straży miejskiej, dodatkowo odbyli wirtualną „Wędrówkę szlakiem wrocławskich krasnali”.

 

 

wf