W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Noakowskiego

W dniu 28 marca 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Noakowskiego w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O., który w chwili kontroli był rozpalony,  a wewnątrz znajdowały się materiały zabronione do spalania w postaci rozbiórkowych łat dachowych nasączonych substancjami chemicznymi.  Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny z art. 191 Ustawy o Odpadach.

wf