W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Maślickiej

27 marca 2019 r. o godz.19.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Maślickiej. W trakcie kontroli stwierdzono spalanie w piecu pociętej stolarki okiennej oraz drewna malowanego. Na sprawce wykroczenia z art.191. Ustawy o Odpadach nałożono mandat  250 zł.

 

wf