W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Kwiatkowskiego

W dniu 27 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ul. Kwiatkowskiego we Wrocławiu. W trakcie sporządzania protokołu stwierdzono nieprawidłowości w związku z powyższym nałożono mandaty karne: z art. 10 ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Wrocław –  mandat 500 zł, z art. 174 ustawy o odpadach w związku z art. 25 – mandat 500 zł, art. 95 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym – mandat 500 zł,  z art. 117 KW stan sanitarno porządkowy – mandat 100 zł oraz z art. 10 ust. 2a  § 20 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – brak deratyzacji – mandat 500 zł.

wf