W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – odpady spalane na działkach

26 marca 2019 r. po otrzymaniu zgłoszenia o dużym zadymieniu, strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę terenu ogrodów działkowych przy ul. Sarbinowskiej. Stwierdzono spalanie w ognisku odpadów zielonych, gałęzi oraz  innych odpadów. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat w wysokości 200 zł. oraz   nakazano ugaszenie ogniska.