W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – smog i alkohol

14 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska –  przeprowadził kontrole na ul. Księcia Witolda pod kątem spalania odpadów –  ukarano mandatami dwie osoby. Patrol prowadził w tym dniu również kontrolę na osiedlach Ołbin i Nadodrze, pod kątem spożywania alkoholu w miejscach publicznych – w wyniku kontroli ujawniono dwa wykroczenia –  sprawców ukarano dwoma mandatami.

wf