W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kotsisa (zdjęcia)

14 marca 2019 r. o godz. 16:10 funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska otrzymali zgłoszenie od dyżurnego Centrum Kierowania dotyczące wyrzucania gabarytów oraz innych odpadów do pojemników na odpady komunalne. W związku z powyższym funkcjonariusze udali się na ul. Kotsisa celem zweryfikowania zgłoszenia. Na miejscu ujęto sprawcę wykroczenia, który do pojemników na odpady komunalne wyrzucił inne odpady takie jak : opony samochodowe, dywaniki gumowe samochodowe, zużyte części samochodowe, wykładzinę dywanową, uszczelki samochodowe, zużyty materac oraz inne odpady w postaci części rowerowych, odkurzacza, a także kanapy. Sprawca za powyższe wykroczenie 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach został ukarany mandatem karnym.

 

wf