W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Motykówny

 13 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, udał się na ulicę Motykówny. Na wskazanej przez zgłaszającego posesji, przeprowadzono kontrolę spalania. Właściciel okazał piec CO w którym spalał płyty meblowe – wiórowe. W otoczeniu pieca znajdowały się inne niedozwolone materiały do spalania. W związku z ujawnionym wykroczeniem z art 191 Ustawy sprawcę ukarano mandatem 200 zł. oraz nakazano  usunąć niedozwolone materiały do spalania.

 

 

wf