W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ODPRAWA SŁUŻBOWA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA – wśród zaproszonych gości Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

11 marca 2019 r. o godzinie 12.00 odbyła się odprawa służbowa Straży Miejskiej Wrocławia. W pierwszej części Komendant Straży Miejskiej Wrocławia Zbigniew Słysz przedstawił sprawozdanie z realizacji przez strażników miejskich zadań służbowych w 2018 roku. Zostały przedstawione i omówione, następujące zagadnienia:

  • STAN KADROWY
  • OCHRONA PORZĄDKU I SPOKOJU PUBLICZNEGO W ZADANIACH STRAŻNIKÓW. ZGŁOSZENIA I PODEJMOWANE INTERWENCJE. WYKROCZENIA I ŚRODKI KARNO – PRAWNE.
  • KONTROLA RUCHU DROGOWEGO. ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA. OCHRONA PORZĄDKU I SPOKOJU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.
  • DZIAŁANIA W PARKU KULTUROWYM WROCŁAW „STARE MIASTO”.
  • DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI.
  • DZIAŁANIA NA WROCŁAWSKICH OSIEDLACH.
  • REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH W 2018 ROKU.
  • PRACA OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO.
  • SKARGI NA DZIAŁANIA STRAŻNIKÓW.
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA.

Podsumowanie 2018 roku, ale również nowe zadania, modernizacja i rozwój – o tym rozmawiał prezydent Jacek Sutryk z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprawnie funkcjonująca Straż Miejska to priorytet dla nowych władz miasta.

-Dziękuję wszystkim strażnikom i zapewniam o moim wsparciu na kolejne lata – podkreślił Jacek Sutryk.

https://www.wroclaw.pl/prezydent-wroclawia/odprawa-w-strazy-miejskiej-wroclawia

Na koniec Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk otrzymał DRZEWO ŻYCZEŃ. W różnych zakątkach ziemi są drzewa, które pomagają ludziom w spełnieniu upragnionych marzeń – to stworzyły dzieci uczestniczące w Feriach ze Strażą Miejską Wrocławia z myślą o swoim Mieście.

wf