W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – podrzucanie śmieci przy ulicy Sępa – Sarzyńskiego

W dniu 06 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na ulicy Sępa-Szarzyńskiego gdzie od dawna dochodzi do podrzucania odpadów. W trakcie posterunku stałego, zauważono dwie osoby podrzucające odpady na teren publiczny. Jedna z osób została ukarana mandatem karnym w wysokości 300 zł,  przeciwko drugiej osobie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.