W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KRADZIEŻ SŁUPKÓW MIEJSKICH – sprawca ujęty przez strażników

W dniu 06 marca funkcjonariusze st. insp. Robert Rękawik i mł. specj. Mariusz Grzymski z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej Wrocławia, patrolując okolice pl. Solnego, zauważyli osobę, która na wózku wiozła słupki, podobne do tych zamontowanych na wjazdach do Rynku. Patrol niezwłocznie udał się za mężczyzną, który oddalał się Zaułkiem Solnym. Pan został zatrzymany i na miejscu okazało się, że przewozi 4 miejskie słupki żeliwne.

Oświadczył iż zabrał je z ul. Kotlarskiej, gdzie leżały na chodniku i wiezie do skupu złomu, ponieważ jest osobą bezdomną i w ten sposób się utrzymuje. Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu przekazano zatrzymanego. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja.

BD – Oddział ZP