W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SPOTKANIE Z KLUBEM KOBIET – działania Strażnika Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów

W dniu 22 lutego Strażnik Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów, Magdalena Sztuka z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, spotkała się w siedzibie Rady Osiedla z przedstawicielkami „Klubu Kobiet”. Poruszono temat smogu, zakazu palenia niedozwolonymi materiałami, konieczności reagowania i zgłaszania takiego zdarzenia do Straży Miejskiej. Rozdano ulotki informacyjne oraz zachęcono mieszkanki do kontaktu telefonicznego  lub osobistego ze Strażnikiem Osiedla oraz do uczestnictwa w dyżurach dla mieszkańców.

Omówiono także bieżące problemy osiedla oraz kwestie bezpieczeństwa kobiet. Panie czynnie brały udział w spotkaniu, zadawały wiele pytań i wspólnie ze swoim strażnikiem osiedla próbowały rozwiązać bieżące sprawy, dotyczące mieszkańców.

BD – Oddział ZP