W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PORZĄDKI NA NOWYM DWORZE – działania strażnika osiedla (zdjęcia)

W dniu 21 lutego w wyniku ustaleń prowadzonych przez Strażnika Osiedla Nowy Dwór – insp. Roberta Palucha z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, zdecydowano, żeby kolejny długotrwale nieużytkowany pojazd przestał szpecić ulicę i zwolnił brakujące miejsce postojowe. Funkcjonariusz wydał dyspozycję do odholowania Peugeota z ul. Nowodworskiej na parking strzeżony, zgodnie z art. 50 a.

BD – Oddział ZP