W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kominiarskiej

W dniu 21 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę z zakresu ochrony środowiska na nieruchomość położoną przy ulicy Kominiarskiej. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości między innymi brak rachunków za wywóz nieczystości, niewłaściwe umieszczanie odpadów w pojemnikach do tego nie przeznaczonych, nie zachowany należyty stan sanitarno-porządkowy. Osobę odpowiedzialną za popełnione wykroczenia z art.10.2a – brak rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, art.10.2a – niewłaściwe umieszczanie odpadów w pojemnikach do tego nie przeznaczonych, oraz art.117kw – nie zachowany stan sanitarno-porządkowy została ukarana trzema mandatami na łączną kwotę 1100zł.

wf