W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Żeromskiego

20 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska prowadzili kontrole pod kątem spalania odpadów w kamienicy przy ulicy Żeromskiego. Skontrolowano całą kamienicę, w wyniku czego ujawniono trzy wykroczenia z art 191 ustawy tj. termiczne przekształcanie odpadów, nałożono mandaty karne na łączna kwotę 600 zł. W trakcie przejazdu przy ulicy Nowowiejskiej patrol zauważył mężczyznę, który tuż przy placu zabaw spożywał alkohol (przypominamy: nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych), mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

wf