W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻNICY OSIEDLA – zanieczyszczenie jezdni i chodnika przy ulicy Krzemienieckiej (zdjęcia)

19 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 na ulicy Krzemienieckiej – Strażnik Osiedla Muchobór Wielki z oddziału Patrolowo – Prewencyjnego mł.specjalista Tomasz Kubiak wspólnie z pracownikami ZDiUM i Zarządu Zieleni Miejskiej przeprowadził kontrolę w wyniku której stwierdzono zanieczyszczenie jezdni i chodnika oraz niszczenie roślinności (częściowo zdegradowany teren zielony). Osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem. Teren zielony został został zabezpieczony przed dalszym niszczeniem oraz zostanie (po zakończeniu prac budowlanych) zrekultywowany. Chodniki i jezdnia są sprzątane.

wf