W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – wycięto 60 drzew przy ulicy Starościńskiej (zdjęcia)

W dniu 18 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, udał się na ul. Starościńską w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wycinki drzew w lesie. Na miejscu potwierdzono wycinkę, wylegitymowano dwóch mężczyzn,  którzy oświadczyli, że prace zlecił im właściciel działki.

W dniu 19.02.2019 r. na miejsce wycinki przy ulicy Starościńskiej,  patrol udał się wspólnie z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa, potwierdzono że wycinka jest niezgodna z przepisami,  a następnie przystąpiono do pomiaru ściętych drzew. Zinwentaryzowano 60 drzew. Wykonano dokumentację fotograficzną. Zebrane materiały dowodowe, zostaną przekazane do Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM, który będzie prowadził dalsze czynności.

wf