W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – wyciek zanieczyszczeń do Odry (zdjęcia)

19 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Mieszczańskiej wyczuł bardzo silny fetor w pobliżu rzeki Odry. Po rozpoznaniu stwierdzono wyciek bezpośrednio  do rzeki, zanieczyszczonej, bardzo śmierdzącej wody. Ustalono że do wycieku dochodzi z tunelu, nad którym znajduje się pomieszczenie zamknięte na kłódkę z uszkodzonymi metalowymi drzwiami przez które widać było dużą ilość „zgniłej białej piany”. 

W w/w tunelu znajdowały się dwie klapy spustowe i z obu wylewała się duża ilość zanieczyszczonej wody. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego stwierdzenia jaka to substancja, na miejsce wezwano MPWiK oraz Straż Pożarną celem zapobiegnięcia dalszego  rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Przybyli na miejsce strażacy pobrali próby do analizy. Analiza była robiona pod kątem substancji ropopochodnych oraz kwasowych. Wyniki nie ujawniły wyżej wymienionych substancji, jednak kierujący działaniami ratowniczymi nie wykluczał iż wyciek jest szkodliwy z uwagi na unoszący się fetor substancji.

Przybyli na miejsce pracownicy MPWiK, ustalili, że zanieczyszczona woda to fekalia z kanalizacji (które przepływają przez komory na syfonach w tym miejscu i prawdopodobnie doszło do zatkania się tych syfonów). Pracownicy MPWiK udrożnili przepływ, co skutkowało  zaprzestaniem dalszego wylewania się fekaliów do rzeki.

wf