W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ścieki wylewane do Ślęzy przy ulicy Wałbrzyskiej (zdjęcia)

16 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę przy ulicy Wałbrzyskiej  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wylewania nieczystości ciekłych do rzeki Ślęza. Na podstawie opisu zgłoszenia wytypowano posesję na której przeprowadzono kontrolę. podczas kontroli stwierdzono – instalację służącą do odpompowania ścieku niezagrażającego środowisku wprost do rzeki Ślęzy. W związku  z podjętymi czynnościami wyjaśniającymi, ustalono podejrzanego o popełnienie wykroczenia, który odpompowywał zanieczyszczone wody gruntowe, bez wymaganego zezwolenia. Po przesłuchaniu sprawca przyznał się do wykonania instalacji i wyprowadzanie ścieków do rzeki. Został on ukarany mandatem w wysokości 500 zł.  z art. 478 pkt 5 Ustawy Prawo Wodne. Na polecenie patrolu instalacja została zdemontowana.

wf