W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – „dzikie wysypisko śmieci” przy ulicy Mościckiego (zdjęcia)

14 lutego 2019 r. o godzinie 10.55 na terenie przy ogrodach działkowych pomiędzy ulicą Mościckiego a Wiaduktową, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, dokonał wizji terenowej wraz ze świadkiem zanieczyszczenia terenu. Na miejscu wykryto „dzikie wysypisko śmieci” dokonano oględzin porzuconych odpadów wewnątrz których stwierdzono liczne dane wskazujące na potencjalnego sprawcę wykroczenia. Udano się w miejsce na które wskazywał materiał dowodowy, gdzie ustalono osobę odpowiedzialną za magazynowanie odpadów bez wymaganego tytułu prawnego. Sprawcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 500 złotych z art. 174 Ustawy o Odpadach i zobowiązano do uprzątnięcia terenu.

 

wf