W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – Rędzin nieprawidłowości na posesjach

14 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole nieruchomości przy ulicy Wędkarzy oraz Łyżwiarzy, pod kątem posiadania przez mieszkańców umów  i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, oraz pod kątem spalania odpadów. W wyniku działań skontrolowano 25 nieruchomości. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci nie posiadania przez użytkowników nieruchomości rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, brak pojemników na odpady oraz spalanie odpadów. Osoby odpowiedzialne ukarano mandatami na łączną sumę 3000 zł.