W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 09.02.2019 r.

Patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził działania pod kątem kontroli spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej na osiedlach: Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn.  Przeprowadzono  również kontrole z zakresu Prawa wodnego, a także sprawdzano umowy i rachunki na wywóz nieczystości ciekłych. W wyniku podjętych czynności ujawniono nieprawidłowości,  na sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne na łączną kwotę 1200 zł. – art. 191 Ustawy o odpadach, art. 10 ust. 2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z § 12 pkt 5 Uchwały Rady Miasta Wrocławia Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Wrocławia, art. 478 Prawo wodne. (wf)