W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PORZĄDKI NA OSIEDLU – działania strażników osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów oraz Sołtysowice (zdjęcia)

7 lutego Strażniczki Osiedli Sołtysowice i Strachocin – Swojczyce – Wojnów: st. str. Iwanna Kurzawa i str. Magdalena Sztuka z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego prowadziły kontrole pod kątem spalania odpadów w piecu – na osiedlu Sołtysowice. W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości tj. spalanie płyt wiórowych i ukarano właściciela nieruchomości przy ul. Redyckiej mandatem karnym za wykroczenie z art.191 ustawy o odpadach.
W trakcie działań na osiedlu Wojnów właściciel posesji przy ul. Strumykowej nie dopełnił obowiązku oczyszczenia chodnika ze śniegu i lodu, za co został ukarany mandatem karnym.

BD – Oddział ZP