W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – „Ołbin pod kontrolą”

W dniu 06 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska prowadził kontrole pod kątem spalania odpadów w piecu – na osiedlu Ołbin. Kontrole były prowadzone na ulicach: Oleśnickiej, Nehringa, Pestalozziego, Jedności Narodowej oraz Baryckiej w wyniku kontroli ujawniono trzy wykroczenia z art.191 ustawy o odpadach. Na sprawców wykroczenia tj. termiczne przekształcanie odpadów w piecu, nałożono mandaty karne na łączną kwotę 900zł.