W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Szczecińskiej (zdjęcia)

06 lutego 2019 r. o godz. 15.20 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy ulicy Szczecińskiej zauważył na ogrodzonym terenie składowisko pojemników typu Mauser (paletopojemnik) oraz zdemontowane „pocięte” pojazdy mechaniczne. Na terenie zastano dzierżawcę nielegalnego warsztatu samochodowego i nakazano wezwanie na miejsce dzierżawcy terenu.  Stwierdzono nielegalny demontaż oraz naprawę pojazdów. Ponadto stwierdzono liczne substancje olejowe rozlane bezpośrednio na grunt oraz magazynowanie zdemontowanych części pojazdów niezgodnie z wymaganiami zakresie ochrony środowiska.

Z jednego z pojemników typu Mauser doszło do wycieku nieznanej substancji bezpośrednio na grunt powodując tzw. „wrzenie”. Wezwano na miejsce Straż Pożarną oraz Policję. Po dokonaniu sprawdzenia pojazdów nie stwierdzono, ażeby pojazdy były utracone oraz nie były one przedmiotem przestępstwa. Na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny kredytowany z art. 174 ustawy o odpadach w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z art. 75 kodeksu wykroczeń, art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości I porządku w gminach w związku z § 4 pkt2, art. 48 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na łączną sumę 2000zł. W wyniku czynności podjętych przez Straż Pożarną ustalono, że wyciek nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla środowiska oraz życia ludzkiego.

wf