W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

FERIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ – dzień drugi wtorek 05.02.2019 r. (fotorelacja)

  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – pokaz sprzętu i umiejętności ratowników – jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą
  • „Szanuj Starszych” i „Wrocławskie Krasnale”– spotkanie ze strażnikiem (przewodnikiem miejskim)
  • Patrol Konny Straży Miejskiej Wrocławia –  koń partnerem strażnika w służbie – obowiązki, patrolowanie, przyjemności

wf