W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Pełczyńskiej (zdjęcia)

W dniu 25 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Pełczyńskiej. Na miejscu stwierdzono spalanie odpadów (plastikowych opakowań). Podczas kontroli stwierdzono na terenie nieruchomości odprowadzenie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego do gruntu za pomocą pompy elektrycznej. Osobę odpowiedzialną za w/w wykroczenia ukarano mandatami karnymi wysokości 100 zł z art 191 ustawy oraz 500 zł z art 75 kw.

wf