W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W tym roku mija 156 rocznica od wybuchu Powstania Styczniowego. Był to zryw narodowo – wyzwoleńczy na ziemiach zaboru rosyjskiego. Od wielu lat Związek Piłsudczyków Oddział we Wrocławiu upamiętnia te wydarzenia.

W dniu 20.01.2019 r. uroczystości rozpoczną się mszą św. w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety, a następnie zaproszeni goście  udadzą się pod tablicę upamiętniającą Powstańców Styczniowych na gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zostaną złożone wiązanki kwiatów. W apelu poległych weźmie udział poczet sztandarowy Straży Miejskiej Wrocławia.

Tablica zawiera nazwiska polskich studentów, którzy udali się z Wrocławia na ziemie zaboru carskiego, by u boku powstańców walczyć o wyzwolenie ojczyzny. W obchodach wezmą udział dowództwo garnizonu, władze samorządowe, organizacje kombatanckie, przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia oraz Kuratorium Oświaty.

PG/SN