W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie „przepracowanego” oleju przy ulicy Przedmiejskiej 09.01.2019 r. (zdjęcia)

09 stycznia 2019 r. patrol strażników z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Przedmiejskiej. W piecu CO na olej opałowy, spalany był przepalony i przepracowany olej silnikowy.  Sprawca wykroczenia z art 191 Ustawy o Odpadach ukarano mandatem.

 

wf