W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Terenowej 09.01.2019 r.

09 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska, dokonał kontroli nieruchomości położonej przy ulicy Terenowej. Na miejscu stwierdzono termiczne przekształcanie odpadów w postaci drewna lakierowanego. Ponadto w wyniku kontroli ujawniono, że na terenie znajduje się zbiornik bezodpływowy wypełniony ściekami, nieopróżniany od około dwóch lat.

Stwierdzono również na terenie nieruchomości liczne zanieczyszczenia terenu w tym gruz, opony, styropian oraz magazynowanie odpadów olejowych niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Ponadto na terenie nieruchomości stwierdzono częściowo zdemontowany pojazd wycofany z eksploatacji. Na sprawcę wykroczenia zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego z art. 191 ustawy o odpadach, art. 117 kodeksu wykroczeń, art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, art. 48 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 174 ustawy o odpadach.