W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Sadowniczej (zdjęcia)

W dniu 02.01.2019 r. o godz.19.10 funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Sadowniczej,  pod kątem spalania odpadów w piecu (do Straż Miejskiej wpłynęło 6 zgłoszeń dotyczących spalania odpadów w tym miejscu). W trakcie kontroli  stwierdzono spalanie odpadów drewnianych (stara stolarka okienna, płyty meblowe i wiórowe). W związku  z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach wobec właściciela posesji skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

wf