W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ORSZAK TRZECH KRÓLI – jak co roku z udziałem strażników miejskich (fotorelacja)

Stało się już tradycją, że w rolę trzech króli, wcielają się strażnicy miejscy z referatu patroli konnych – trzeba przyznać, że robią to doskonale. Na trasie orszaku nie zabrakło też umundurowanych strażników, czuwających nad bezpiecznym przebiegiem uroczystości.

 

wf