W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Z PIERWSZĄ POMOCĄ ZA PAN BRAT

W ostatni piątek po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia z pierwszej pomocy.  Każda szkoła może do Nas zwrócić się o przeprowadzenie dla swoich podopiecznych kursu na „Mini Ratownika” lub „Pierwszej Pomocy”, oraz skorzystać z pozostałej oferty prowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych. 

Warsztaty prowadzone są przez dyplomowanych ratowników medycznych i pielęgniarki, którzy dostosowują program do wieku naszych uczestników, przez co dzięki fantastycznej zabawie dzieci chętnie biorą udział i pozyskują ogrom niezbędnej wiedzy przydatnej w codziennym życiu.   W piątek w zajęciach brały udział dzieci z przedszkola LOGICUS przy ul. Raciborskiej. St. str. Marcin Marcinowski uaktualnił wiedzę z zakresu numerów alarmowych do poszczególnych służb, przypomniał jak postępować w sytuacjach niebezpiecznych, zagrożenia życia, oraz uczył oceny oddechu i prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Ogromną dumą napawa nas fakt, że dzieci naprawdę stają się po naszych zajęciach prawdziwymi małymi ratownikami.