W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻNIK OSIEDLA NOWY DWÓR Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

W ramach programów prewencyjnych realizowanych przez Straż Miejską Wrocławia strażnicy osiedlowi edukują dzieci z placówek oświatowych na swoich rejonach działania. 05 grudnia nasz funkcjonariusz insp. Robert Paluch, zajmujący się osiedlem Nowy Dwór, odwiedził dzieci z Przedszkola 133 przy ul. Zemskiej. Najmłodsi mieli okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i poza nim. Omówione zostały zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem.

Strażnik opowiedział przedszkolakom jak należy zachować się podczas kontaktu z psem. Dzieci dowiedziały się również, jaką należy przyjąć pozycję w przypadku ataku psa oraz co zrobić spotykając na swojej drodze bezpańskiego czworonoga. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, na jakie mogą być narażone dzieci w kontaktach z obcymi i omówił sposoby unikania ich. Strażnik poruszył też temat jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe i, że każde dziecko powinno je posiadać. Wszystkie przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

BD – Oddział ZP