W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

MIKOŁAJKI W FIRLEJU – DZIAŁANIA STRAŻNIKA OSIEDLA

W dniu 05 grudnia w Klubie Firlej przy ul. Grabiszyńskiej odbyły się Mikołajki dla dzieci z osiedla Przedmieście Świdnickie. Impreza została zorganizowana przez Zarząd Rady Osiedla. W organizację spotkania z Mikołajem czynnie włączyli się funkcjonariusze z Policji i z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej, który reprezentowany był przez Zastępcę Naczelnika Oddziału Grzegorza Dondziaka, Katarzynę Warchoł – Strażnika Osiedla Przedmieście Świdnickie oraz Paulinę Sułkowską.

Na zakończenie spotkania wszystkim dzieciom Mikołaj wręczył prezenty.
Jest to jedna z wielu inicjatyw realizowanych przez Radę Osiedla Przedmieście Świdnickie. Zarząd stale współpracuje ze Strażą Miejską, Policją i wieloma innymi instytucjami. Organizowane są spotkania w sprawie projektów realizowanych dla mieszkańców, prelekcje dla dzieci ze szkół i przedszkoli, pogadanki dla seniorów, festyny w plenerze. Wszyscy aktywnie angażują się, wymieniają pomysłami i prężnie działają, co doskonale przekłada się na wygląd i standard życia na osiedlu.

BD – Oddział ZP