W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KOTY Z ULICY TĘCZOWEJ (zdjęcia)

Udało się! Dzięki współdziałaniu wielu życzliwych osób, koty wolno żyjące na terenie przy ulicy Tęczowej 79-83 będę miały gdzie przetrwać zimę. Dzięki zaangażowaniu pani dokarmiającej zwierzęta, prezesa spółdzielni mieszkaniowej, osób z Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście, mieszkańców i strażniczki miejskiej – na terenie prywatnym ustawiono 4 ocieplone budki dla kotów. Dziękujemy!

zdjęcie wprowadzające (koty ze schroniska dla zwierząt we Wrocławiu) ze strony Eska Wrocław

WF