W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 01.12.2018 r.

W dniu 01 grudnia 2018 r. patrol z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w podwórku przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Znajduje się tam miejsce gromadzenia odpadów na potrzeby Jarmarku Bożonarodzeniowego –  wydzielone ogrodzeniem zamykane na kłódkę (dostęp do niego mają tylko wystawcy Jarmarku).

 

W bliskim sąsiedztwie znajduje się także miejsce gromadzenia odpadów dla mieszkańców. Strażnicy stwierdzili, że w pojemnikach na odpady komunalne znajdują się odpady (opakowania) pochodzące z działalności gospodarczej – z pobliskich restauracji i kawiarni. Strażnicy ustalili osobę „podrzucającą odpady”  czym naruszyła przepisy zawarte w Regulaminu utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu. Została ona ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Miejsce będzie stale kontrolowane przez strażników.

 

wf