W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH

21 listopada 2018 r. w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci  i Młodzieży we Wrocławiu st. insp. Krystyna Chmura i st. insp. Bogdan Dobosz z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych przeprowadzili prelekcję  „Odpowiedzialność prawno – karna nieletnich”. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na często popełniane czyny karalne. Polskie prawo reguluje zakres odpowiedzialności karnej i wyraźnie rozdziela odpowiedzialność dzieci i młodzieży od odpowiedzialności osób dorosłych stosując nieco odmienne środki wychowawcze i karne. Uczestnicy zajęć bardzo chętnie brali udział w dyskusji i zadawali pytania.

 

 

SN