W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NADANIE SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IMIENIA „100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

8 listopada 2018 r.  Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kłodzkiej 40 nadano imię 100-lecia Niepodległości Polski. Straż Miejską Wrocławia, którą w imieniu Komendanta Zbigniewa Słysza reprezentowała st. insp. Krystyna Chmura, przekazała na ręce Dyrekcji, gratulacje trafności wyboru nazwy, aktualnej do obchodzonych w roku 2018 uroczystości rocznicowych odzyskania niepodległości.  

Podkreślona została zarazem nowoczesność wyposażenia placówki, gwarantująca wysoką jakość pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, prowadzonej z dziećmi i młodzieżą w oparciu o takie wartości jak wolność, odwaga, odpowiedzialność.

 

SN